Sammen redder vi Klostermølle

Støt arbejdet

… og bidrag til at sikre de rekreative muligheder på det unikke sted!

Illustration: Schmidt Hammer Lassen

Læs den indledende undersøgelse

Natur og kultur på

Klostermølle

Klostermølle er et knudepunkt i Østjylland for både natur og kultur.


Stedets rige historie strækker sig fra munke i 1100tallet over konger i renæssancen til Danmarks industrihistorie fra 1800tallet og frem.

I alle årene har områdets unikke natur været ramme for og medspiller i stedets udvikling. Vandets kraft har drevet møllerne på stedet fra munke og til fabrikken ophørte sin drift i 1972.
Efterfølgende købte Miljøministeriet Klostermølle i 1975 “til befolkningens reakreative brug” og møllen er siden da blevet et udgangspunkt for utallige skov-, fugle- og kanoture.
Samtidig har det tidligere turbinehus dannet ramme for en udstilling områdets udvikling.
Det er Miljøstyrelsen, der nu vil sælge Klostermølle.

tørreladen i sne
Isfugl ved Klostermølle
Naturskolen i sol

Den gamle direktørbolig, bygget i 1870erne, har siden slutningen af 1970erne, danne ramme om naturskole og siden lejrskole. Bygningen har samtidig været hjemsted for Landsforeningen Natur & Ungdom som har drevet arbejdet med natur- og lejrskole på stedet. Natur & Ungdom arbejder sammen med Klostermølles Venner om at sikre Klostermølle som en fortsat offentlig destination, samt udviklingen heraf.

FAQ

Herunder kan du læse yderligere om foreningen og situationen på Klostermølle.

Hvem er Klostermølles Venner?

Vi er en forening stiftet i april 2023, der arbejder for, at Klostermølle skal forblive åbent for offentligheden. Læs mere om os her.

Kan jeg blive medlem?

Ja, selvfølgelig. Jo flere vi har bag os, der bakker op om formålet, jo stærkere står vi i dialogen med Naturstyrelsen, miljøministeriet, kommuner, fonde og andre interessenter. Meld dig ind her.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Du kan blive en del af det hold af frivillige, der foreløbigt frem til 30. august 2024 hjælper med at holde Klostermølle. Der er alle mulige opgaver: Græsslåning, vinduespudsning, rengøring, forefaldende arbejde, beskæring af træer, rengøring, hjælp til at holde udstillinger åbne, rundvisninger og meget meget mere. Læs mere her.

Skal Klostermølle sælges?

Ja. Naturstyrelsen vil sælge Klostermølle. Forventningen var at Klostermølle blev overdraget til FREJA – Statens Ejendomsselskab i juni 2023. Det er ikke sket pga. pres fra bl.a. Klostermølles Venner. I stedet har foreningen fået frem til 30. august 2024 til at rejse finansiering til køb af Klostermølle.
Læs mere om forløbet i artiklerne her.

Køb af Klostermølle

Klostermølles Venner skal rejse 6 millioner til køb af Klostermølle og yderligere til istandsættelse og drift. Det er et stort arbejde med en kort frist. Derfor er alt hjælp og alle sponsorater og bidrag også velkomne.

2023/2024 på Klostermølle

I perioden frem til et evt. køb vil Natur & Ungdom igen flytte ind på Klostermølle og drive naturformidling og lejrskole i børne- og ungehøjde. Yderligere vil Klostermølles Venner afvikle arrangementer. Følg med her.

Hvad er Klostermølle?

Klostermølles oprindelse findes i først i den danske Middelalder i 1100tallet, hvor munke byggede et kloster netop her. Efter reformationen overgik bygning og areal til kongen og klosteret forfaldt. Møllen blev i 1800-tallet en del af industrialiseringen nu som træmasse- og papmølle. Den funktion ophørte først efter en brand i 1972. Herefter købte Miljøministeriet møllen, der siden har fungeret som museum, naturskole og rekreationsområde for befolkning.

Hvor er Klostermølle?

Klostermølle ligger i den vestlige ende af Mossø for foden af Sukkertoppen. Adressen er Klostermøllevej 48 og hjemmehørende i Horsens Kommune.

Sponsor

Vil du eller dit firma bidrage til fremtidens Klostermølle? Tøv ikke med at henvende dig! Skriv til klostermollesvenner@gmail.com

Vil du vide mere?

Vi er selvfølgelig tilgængelige for spørgsmål og andre henvendelser.
Du sende os en mail på klostermollesvenner@gmail.com eller ringe til formand Peter Rasmussen på 30694580.

Klostermølles Venner – Klostermøllevej 48a – 8660 Skanderborg
klostermølle.dk – klostermollesvenner@gmail.com